De ce un proiect de elearning pentru pneumologi?

Începând  din 2010 Societatea Română de Pneumologie, alături de  cei doi parteneri: Institutul de Pneumologie „M.Nasta”  şi SIVECO Romania SA,  a câştigat acest proiect cu finanţare de la Uniunea Europeană care se va desfăşura  în slujba unei teme ambiţioase „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”, proiect care se va întinde în timp pe o perioadă de 3 ani.

Fiecare partener a venit cu experienţa proprie  şi va contribui la succesul acestui proiect care are mai multe obiective:

  1. sprijinul managerilor în traversarea acestui moment important numit descentralizarea unităţilor medicale pe care le conduc;
  2. crearea unei baze tehnice pentru promovarea cursurilor de e learning pe teme de pneumologie;
  3. pregatirea acestor cursuri prin cooptarea tuturor reputaţilor specialişti din pneumologia românească.

În designul acestui proiect exista câteva elemente ambiţioase care pot fi considerate şi  obiective princeps în momente de criză ale societăţii româneşti.

Chestionar de identificare a nevoilor de formare